REFERENCE

TUZEMSKO

 • Generel OKR
 • Koexistence hornické činnosti a života města Karviná
 • Důl ČSM
 • Důl Darkov
 • Důl ČSA
 • Důl Lazy
 • Důl Karviná
 • Důl Paskov
 • Důl Staříč
 • Důl Frenštát
 • Důl Schöller
 • Důl Tuchlovice
 • Důl Slaný
 • Otvírka 5. patra Dolu ČSM
 • Spojovací překop Dolu Doubrava a Lazy
 • Propojení lokalit Gabriela a ÚZ Dolu Darkov
 • Propojení 0. kry Dolu ČSM a 5. kry Dolu Darkov
 • Otvírka ostravských slojí Dolu Darkov
 • Dobývání OPJ Dolu Doubrava
 • Zpřístupnění zásob 40. sloje v 6. a 8. kře Dolu Darkov
 • Probití překopu 01193 do jámy ČSA 3 Dolu ČSA
 • Překop SO 2071 vč. proniku do jámy Mír IV Dolu Darkov
 • Odtěžení z 8. na 6. patro Dolu Dukla
 • Ražba průzkumného díla z–442 m na Dole Frenštát
 • Centrální překladiště materiálu na Dole Darkov a ČSM
 • Spojovací překop Dolu Darkov a ČSM
 • Hlavní čerpací stanice na 4. patře Dolu ČSM
 • Čerpací stanice na 10. patře Dolu Darkov
 • Čerpací stanice na 10. patře Dolu Doubrava
 • Hlavní rozvodna na Dole ČSM jih
 • Remíza kolejových a závěsných lokomotiv na Dole ČSM sever
 • Zásobník energetického uhlí č. 432 na Dole ČSM
 • Zásobník uhlí ve 2. kře Dolu ČSM
 • Rekonstrukce odměrných zásobníků č. 3 a 4 Dolu ČSA
 • Odtěžení z 5. kry Dolu Darkov
 • Otvírkové překopy na Dole ČSA
 • Otvírkové překopy na Dole Darkov
 • Projekt prohlubování jam č. 2 a č. 6 Dolu Lazy na 10. patro
 • Prohlubování jámy ČSA 2 Dolu ČSA
 • Stabilizace jámy Da 2 Dolu Darkov
 • Zajištění stability jam Da 1 a Da 2 Dolu Darkov
 • Prohloubení vtažné jámy ČSM Sever
 • Prohloubení vtažné jámy ČSM Jih
 • Hloubení klecové a skipové jámy Dolu Slaný
 • Hloubení jam F4, F5 a F2 Dolu Frenštát
 • Vyložení jámy Do III na 10. patro Dolu Doubrava
 • Úprava ocelové konstrukce jámy Jindřich Dolu Jindřich
 • Úpravy v těžní věži Mír IV Dolu Darkov
 • Vyložení těžního zařízení ČSA 2/1 na 11. patro Dolu ČSA
 • Zásobník energetického uhlí č. 432 na Dole ČSM
 • Zásobník uhlí ve 2 b kře Dolu ČSM
 • Rekonstrukce odměrných zásobníků č. 3 a 4 Dolu ČSA
 • Rekonstrukce hlavních ventilátorů Dolu Darkov
 • Rekonstrukce hlavních ventilátorů Dolu Frenštát
 • Rekonstrukce hlavních ventilátorů Dolu ČSM Sever
 • Zhodnocení větrání ve větrní síti Dolu Darkov
 • Větrní audit pro kritické průřezové roky Dolu Darkov
 • Propočty větrních sítí na Dole Darkov
 • Propočty větrních sítí na Dole ČSA
 • Výpočet hlavního větrání Dolu ČSM
 • Zapojení Dolu ČSA a Lazy do jednoho větrného systému
 • Řešení mikroklimatických podmínek na Dole Darkov, ČSA, ČSM a Paskov
 • Výpočet zásob Dolu Darkov v dobývacím prostoru Darkov
 • Výpočet zásob Dolu Darkov v dobývacím prostoru Karviná Doly II
 • Výpočet zásob Dolu Darkov v dobývacím prostoru Stonava
 • Výpočet zásob Dolu ČSA v dobývacím prostoru Karviná Doly
 • Výpočet zásob Dolu ČSA v dobývacím prostoru Doubrava u Orlové
 • Výpočet zásob Dolu Lazy
 • Modelové přehodnocení ložiska Lazy, Ostravské sloje
 • Projekt likvidace kladenských dolů
 • Projekt likvidace Dolu Dukla
 • Projekt likvidace Dolu Doubrava
 • Likvidace jámy Eleonora 1 Dolu Doubrava
 • Likvidace jámy Nejedlý IV Dolu Kladno
 • Likvidace jámy Ofil Dolu Barbora
 • Likvidace Nové jámy Horní Město
 • Likvidace Těžní jámy Zlaté Hory
 • Likvidace Pomocné jámy Zlaté Hory
 • Likvidace úvodní úpadnice Zlaté Hory
 • Projekt likvidace jámy Karel Dolu ČSA
 • Projekt likvidace jámy Doubrava I Dolu Doubrava
 • Projekt likvidace jam Dolu Barbora
 • Projekt uzavírání jam Dolu Lazy
 • Projekt likvidace jámy Gabriela 2 Dolu Darkov
 • Projekt likvidace jámy Barbora Dolu Darkov
 • Projekt likvidace jámy Gabriela 1 Dolu Darkov
 • Projekt likvidace jámy Gabriela 3 Dolu Darkov
 • Projekt likvidace jámy Darkov 1 Dolu Darkov
 • Projekt likvidace jámy Darkov 2 Dolu Darkov
 • Projekt likvidace jámy Doubrava II Dolu ČSA
 • Projekt likvidace jámy Doubrava I Dolu ČSA
 • Projekt likvidace jámy 2 Dolu Barbora

ZAHRANIČÍ

 • RMU Rembas – Srbsko
 • RMU Soko – Srbsko
 • Čirikovac – Srbsko
 • Santa Domingo – Venezuela
 • Las Adjuntas – Venezuela
 • Baňa Nováky – Slovensko
 • Baňa Čáry – Slovensko
 • Karkar, Dudkash- Afghánistán
 • Sabzak – Afghánistán
 • Lakhra – Pákistán
 • Merit-Pila, Borneo, Sarawak – Malajsie
 • Morcinek – Polsko
 • Dębiensko – Polsko
 • Lublin – Polsko
 • Paruszowiec – Polsko
 • Rio Turbio – Argentina
 • Nui Béo – Vietnam
 • Tkibuli – Gruzie
 • Dubovskaya – Kazachstán
 • Prioskolskij GOK – Rusko
 • Yatagan, Turgut – Turecko
 • Ziddi – Tadžikistán
 • Chulita – Chile
 • Sasa – Makedonie
 • Živojno – Makedonie
 • Ugljevik – Bosna a Hercegovina
 • Mukah – Malajsie
 • Kushmurum – Turecko
 • Toranica – Makedonie
 • Nueva Rosita – Mexiko
 • Trepča – Kosovo
 • RMU Štavalj – Srbsko
 • East Parvadeh – Irán
 • Khomrood 1 – Irán
 • Khomrood 2 – Irán
 • Otvírkový překop do dobývacího prostoru Morcinek – Polsko
 • Podzemní zásobník surového uhlí na Dole Silesia – Polsko
 • Hloubení jam Dolu Dębieńsko – Polsko
 • Prohlubování jámy Rudnik Soko – Srbsko
 • Hloubení klecové a skipové jámy Dolu Nui Béo – Vietnam
 • Hloubení jam Dolu Dubovskaya – Kazachstán
 • Sanace jámy Sasa – Makedonie
 • Těžní věž skipové jámy Volgakalij – Rusko
 • Těžní věž Rydultowy – Polsko
 • Těžní věž skipové jámy Apatit – Kirovsk – Rusko
 • Hlavní ventilátory Dolu Bukovik – Srbsko
 • Hlavní ventilátory Dolu Štavalj – Srbsko
 • Hlavní ventilátory Dolu Debiensko – Polsko
 • Hlavní ventilátory Dolu Nui Beo – Vietnam
 • Hlavní ventilátory Dolu Tkibuli – Gruzie
 • Hlavní ventilátory Dolu Dubovskaia – Kazachstán
 • Analýza hlavního větrání na Dole Silesia – Polsko
 • Výpočet zásob hnědého uhlí na ložisku Štavalj – Srbsko
 • Výpočet zásob ořešských, rudských a sedlových slojí na ložisku Morcinek – Polsko
 • Výpočet zásob rudských slojí na ložisku Debiensko – Polsko
 • Výpočet zásob rudských slojí na ložisku Lublin – Polsko
 • Výpočet zásob ořešských, rudských a sedlových slojí na ložisku Zebrzydowice – Polsko
 • Výpočet zásob černého uhlí na ložisku Tkibuli – Gruzie
 • Výpočet zásob hnědého uhlí a geologická studie na ložisku Ebilcek – Turecko
 • Výpočet zásob rudských, sedlových a porubských slojí na ložisku Paruszowiec – Polsko
 • Studie optimálního využití ložiska lignitu Ugljevik – Bosna a Hercegovina
 • Výpočet zásob na Dole Čirikovac – Srbsko

TUZEMSKO

 • Kolektor centrum Ostrava
 • Dostavba kanalizace v ulici Studeňská
 • Rekonstrukce vodovodu ulice Televizní
 • Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova v Ostravě-Vyškovicích
 • Rekonstrukce vodovodu DN 500 ulice Mariánskohorská
 • Rekonstrukce kanalizace v ulici Klasná v Hrabové
 • Rekonstrukce kanalizace v ulici 1. máje u plynojemu MAN
 • Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ulici Českobratrská a Sadová
 • Úprava povrchu ulice Českobratrská v úseku Nádražní – Sokolská třída
 • Rekonstrukce kanalizace ulice Hrušovská a U Parku
 • Kanalizace Svinov – Ostrava – výpust ZátišÍ

ZAHRANIČÍ

 • Povrchová infrastruktura a Feasibility Study lokality Dubovskaya – Kazachstán
 • Povrchová infrastruktura a Feasibility Study lokality Živojno – Makedonie
 • Povrchová infrastruktura a Feasibility Study lokality Štavalj – Srbsko 
 • Povrchová infrastruktura a Feasibility Study lokality East Parvadeh – Irán
 • Povrchová infrastruktura a Feasibility Study lokality Khomrood 1 – Irán
 • Povrchová infrastruktura a Feasibility Study lokality Khomrood 2 – Irán

Kontakt