ÚVOD

     Společnost Báňské projekty Ostrava spol. s r.o. navazuje bezprostředně na původní firmu Báňské projekty, která byla založena v Ostravě v roce 1951 a jejím hlavním posláním bylo poskytovat rozvíjejícímu se československému kamenouhelnému hornictví komplexní projekční služby ve všech oblastech hornických činností.

     Současný právní subjekt, tj. Báňské projekty Ostrava spol. s r.o., vznikl v roce 1995 a navázal na dlouholetou tradici s využitím bohatých zkušeností dlouhodobě získaných jak v tuzemsku, tak i v zahraničí v oblasti vyhodnocení ložisek, otvírek dolů, povrchové výstavby, technického vybavení a vlivů na ekologii krajiny.

     Firma je zakládajícím členem celostátního sdružení Česká dobývací technika složeného z významných společností z oboru dobývání a zpracování nerostných surovin. Toto sdružení má významnou podporu ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, jakož i od České agentury na podporu zahraničního obchodu Czech Trade.

     Cílem společnosti je poskytnout svým zákazníkům maximální užitnou hodnotu, získanou z vytvořených projektů pro naplnění jejich podnikatelských plánů.

     Základní principy strategie společnosti jsou podrobná analýza procesů u zákazníka, řešení založená na vlastních praktických zkušenostech spojených s využitím nejnovějších poznatků a produktů z oboru a řízení vlastních činností podle priorit zákazníka.

Kontakt